Diện tích phòng: 26 m2,

Cửa sổ hướng hàng lang KS
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi