Phòng có diện tích: 30 m2.

Phòng có cửa sổ nhưng không có hướng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn