Diện tích phòng: 30 m²
Giường:2 giường đơn/2 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố