Diện tích: 23m2

Phòng có hướng phố hoặc nội bộ

Phòng có 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi