Diện tích phòng: 26 m2,
Hướng phòng: hướng vườn hoặc không có
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi