Diện tích phòng: 24 m²
Giường: 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
Hướng phòng: Không có cảnh quan