Diện tích phòng: 30m2
Hướng phòng: cảnh Hồ Tây
Phòng có 02 giường đơn