Diện tích 22 m2,

Hướng phòng: hướng phố/ nội bộ
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi