Diện tích phòng: 29 m²
Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi
Hướng phòng: hướng phố hoặc không