Phòng có diện tích 30m2
Phòng không có cửa sổ.
Phòng có 1 giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ