Diện tích phòng khoảng 25 đến 28m2,

Hướng vườn hoặc hướng phố
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi