Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 30 m2
Giường: 2 giường đơn

Hướng phòng: hướng phố