Diện tích phòng: 34 m²
Giường: 2 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố