Diện tích phòng 30 m2
Phòng có cửa sổ hướng giếng trời
Giường: 1 giường đôi hay 02 giường đơn