Diện tích 35 m2
Hường Phòng: Hướng Núi
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi