Diện tích phòng: 52 m²
Giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: Hướng Biển