Diện tích phòng: 25-30 m²
Giường: 1 giường đôi hoặc hai giường đơn

Hướng phòng: hướng phố hoặc không