Diện tích phòng: 45 m²
Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi
Hướng phòng: hướng biển