Diện tích phòng: 29 m²
Giường: 2 giường đơn / 1 giường đôi
Hướng phòng: Hướng Biển