Phòng có diện tích khoảng 25 m2
Phòng có 1 giường đôi / 2 giường đơn

Hướng: Hướng phố