Diện tích phòng: 26 m²
Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi
Hướng phòng:cửa sổ hướng phố