Diện tích phòng: 33 m²
Giường: 1 giường đôi / 2 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố