Diện tích phòng: 38 m²

Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi

Hướng phòng: Thành Phố