Diện tích phòng: 50 m²
Giường: 2 giường đơn/1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố