Diện tích phòng: 30 m2

Giường: Giường đôi hoặc 2 giường đơn.

Hướng phòng: Hướng phố.