Diện tích phòng: 20 m²
Giường: 2 giường đơn /1 giường Queen
Hướng phòng: Thành Phố