Phòng có diện tích 65m2

Được kết nối hai phòng hướng hồ và hướng phố
Phòng dành cho 4 người
Phòng có 2 giường đôi hoặc 4 giường đơn