Phòng có diện tích 40-45  m2 có 2 tầng

Phòng  hướng phố

Phòng có 2 giường đôi