Phòng có diện tích khoảng 38 m2
Phòng có 1 giường đôi

Hướng thành phố