Mỗi phòng có diện tích 25 m2

Hai giường đơn.

Không có cửa sổ hướng ra thành phố.