Mỗi phòng có diện tích 30m2

Phòng có cửa sổ hướng ra thành phố

Phòng có 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi.

Có thể kê thêm giường phụ.