Diện tích phòng khoảng 26m2
Không có view

Phòng dành cho 3 người
Phòng có nhiều giường đơn