Diện tích khoảng: 95m2
Loại giường: 1 giường lớn
Hướng: biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi