Phòng dành cho 2 người lớn

Phòng gồm 2 giường đơn