Có 3 phòng bungalows trước biển, rộng 38m2

Phòng dành cho 5 người
Phòng có nhiều giường đơn
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ