• Phòng có diện tích khoảng 32m2
  • Phòng dành cho 2 người
  • Phòng có 1 giường đôi