Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 44m2
Giường: 1 Single Bed / 1 Double Bed