Diện tích 25 m2
Loại giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi