Phòng có diện tích 43m2
Hướng vườn hoặc hướng biển
Gồm 01 giường đôi 1m8

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi