• Phòng có diện tích khoảng 40m2
  • Phòng dành cho 2 người
  • Phòng có nhiều giường đôi