Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 42m2

Giường: 1 Single Bed / 1 Double Bed

Thêm giường tối đa: 1