Diện tích: khoảng 76m2
Loại giường: 1 giường đôi 2m
Hướng: vườn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi