Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 56m2
Giường: 1 Double Bed