Kiểu phòng: 4 người lớn

Diện tích phòng: 74m2

Giường: 1 Double Bed

Thêm giường tối đa: 1