01 đêm nghỉ tại khách sạn Thanh Thủy Đà Lạt

Ăn sáng cho 02 người

Ngày bắt đầu: 01/08/2015
Ngày kết thúc: 27/08/2015