Diện tích khoảng: 326-362m2
Loại giường: 4 giường lớn
Hướng: biển

Phòng dành cho 8 người
Phòng có nhiều giường đôi