Diện tích phòng khoảng 40m2, hướng biển

Phòng dành cho gia đình
Phòng có nhiều giường đôi