Diện tích: 153m2
Hướng: Biển (tùy phòng)

Phòng dành cho 4 người
Phòng có nhiều giường đôi