Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 75m2
Giường: 1 Double Bed – 1 Single Bed
Thêm giường tối đa: 1