Kiểu phòng: 4 người lớn
Giường: 2 Double Beds
Thêm giường tối đa: 1